Któż jak Bóg

Któż jak Bóg

Któż jak Bóg

Krzysztof Frąckowiak